Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Informacje ogólne

Rozkład dnia

Nasza misja

Wizja absolwenta

Informacje ogólne

Nasze przedszkole to placówka z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń. Zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim naszym wychowankom.Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Kadra nauczycielska posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Nasze przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 1948r. Do sierpnia 1992r. było pod zarządem Polskich Kolei Państwowych i nosiło nazwę Przedszkole PKP w Brzegu, a 01 sierpnia 1992r. organem prowadzącym stała się Rada Miasta Brzeg. Dlatego też potocznie naszą placówkę nazywa się do dzisiaj "Przedszkolem kolejowym". Stąd też wziął się pomysł naszego Logo "Uśmiechniętej lokomotywy". Budynek przedszkola położony jest w centrum miasta, przy ulicy Towarowej 2. W pobliżu znajduje się dworzec PKP i PKS, co jest dużym atutem i udogodnieniem dla rodziców dojeżdżajżcych do pracy. Placówka mieści się w pięknym, jednopiętrowym, zabytkowym budynku o wspaniałych warunkach lokalowych, szerokich korytarzach, dużych i słonecznych salach oraz bezpiecznych schodach. Na sąsiedniej ulicy zlokalizowany jest ogród zabaw. Każdy z pięciu oddziałów liczących po ok. 25 dzieci, ma do dyspozycji przestronne sale. Oprócz tego posiadamy bardzo dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, przytulną jadalnię, salę audiowizualną, werandę do badań i doświadczeń przyrodniczych. Sale w poszczególnych grupach wiekowych wyposażone są w zabawki atrakcyjne dla dzieci - i co najważniejsze - bezpieczne. Kąciki zainteresowań znajdują się w zasięgu ręki dziecka i umożliwiają korzystanie z nich w dowolnej chwili. To wszystko tworzy znakomite warunki i miłą, domową atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od 6:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Dzieci przyjmowane są w wieku od 3 roku do 6 lat.

Dzieci uczą się i bawią w grupach: 
GRUPA I "KOTKI" -  3 latki 
GRUPA II "TYGRYSKI" -   3 i 4 latki 
GRUPA III "ŻABKI"  - 4 i 5 latki 
GRUPA IV "BIEDRONKI" -  5 i 6 latki 
GRUPA V "GEPARDY" - 5 i 6 latki

                                                     ROZKŁAD DNIA 
                                        GRUPY MŁODSZE (3 i 4 latki) 

06:00 - 08:30  Schodzenie się dzieci - umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru zabawy, indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami. 
08:30 - 08:50 Zabawy i ćwiczenia poranne. 
08:50 - 08:55 Czynności higieniczne. 
08:55 - 09:15  Śniadanie.
09:15 - 09:25 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do zajęć grupowych.  
09:25 - 09:55 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą.  
09:55 - 10:15 Zabawy dowolne.  
10:15 - 10:25  II śniadanie.  
10:25 - 11:20  Wyjście do ogrodu przedszkolnego, spacer, wycieczka, zabawy ruchowe w sali (w zależności od pogody).  
11:20 - 11:30 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.  
11:30 - 11:50 I danie obiadowe.  
11:50 - 12:00 Czynności organizacyjno-porządkowe.  
12:00 - 13:30 Leżakowanie  
13:30 - 13:40 Czynności organizacyjne, ubieranie się, zabiegi higieniczne przed obiadem.  
13:40 - 14:00 II danie obiadowe.
14:00- 16:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, praca indywidualna z dziećmi.

                                                          ROZKŁAD DNIA 
                                                GRUPY STARSZE (5 i 6 latki)
06:00 - 07:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne realizujące własne pomysły dzieci, indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami.
07:30 - 08:20 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę; zabawy i ćwiczenia poranne.
08:20 - 08:30 Czynności higieniczne.
08:30 - 09:00 Śniadanie. 
09:00 - 09:10 Zabiegi higieniczne.
09:10 - 10:10 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:10 - 10:20 II śniadanie.   
10:20 - 11:30 Wyjście do ogrodu przedszkolnego, spacer, wycieczka, zabawy ruchowe w sali (w zależności od pogody).
11:30 - 11:35 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11:35 - 11:55 I danie obiadowe.  
11:55 - 12:15 Poobiedni relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
12:15 - 13:30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia manualne, utrwalanie zdobytych wiadomości.
13:30 - 14:00 II danie obiadowe.
14:00 - 16:00 Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, praca indywidualna z dziećmi.

Nasza misja

MISJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 - WSKAZANIE DROGI DO CELU

Przygotowanie wychowanka do pełnienia roli społecznych poprzez stwarzanie warunków do pełnego rozwoju, identyfikacji i naśladow­nictwa 
-          zapewnienie różnorodnych form życia kulturalnego; 
-          inscenizowanie i poznawanie utworów literackich, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem. 
-          Poznawanie świata przyrody i wdrażanie do proekologicznych zachowań; 
-          udział w zabawach z elementami poszukującymi i odkrywającymi (doświadczenie, zabawy w terenie, spacery, wycieczki, zabawy tro­piące, zabawy i gry zespołowe); 
-          zapewnienie warunków do rozwoju umysłowego. 
-          Poprzez zaprezentowanie dzieciom wybranych państw  uświadomienie im że są Polakami , Europejczykami i obywatelami świata. -          kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych

Realizujemy następujący program wychowania przedszkolnego

"Wokół przedszkola". Program wychowania przedszkolnego M.Kwaśniewska, J.Lendzion, W.Żaba-Żabińska.

Posiadamy certyfikat jakości "Partnerskie Przedszkole", 
certyfikat "Kreatywne przedszkole-twórczy maluch", 
certyfikat międzynarodowego projektu edukacyjnego "Piękna nasza Polska cała".

Oferujemy
- opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w godzinach 06:00 - 16:00,
- smaczne i zdrowe posiłki,
- duże i przestronne sale zajęć (w tym sala gimnastyczna).
Proponujemy
- innowacje pedagogiczne:
-   "Przedszkolaki eksperymentują" autorstwa J. Ochman  
- "Przedszkolaki poznają swoje miasto i zdobywają odznakę OTZB I stopnia" autorstwa A. Stefaniuk i M. Skibińskiej 
- dodatkową ofertę edukacyjną (zajęcia z zakresu  logopedii, gimnastyki korekcyjnej i j. angielskiego).   
ZAPRASZAMY !!!

Wizja absolwenta