Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Drodzy Rodzice!
01.02. 2021 r. rusza rekrutacja na kolejny rok szkolny.Rodzice wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w naszym przedszkolu  w roku szkolnym 2021/ 2022 proszeni są o pobranie, wypełnienie i złożenie  wniosku. Bardzo ważne jest to, aby podać w nim faktyczny adres zamieszkania, a nie  adres zameldowania. Wnioski możemy pobrać TUTAJ lub w przedszkolu. Składamy do 17.02.2021 godz.15.00 wrzucając do skrzynki pocztowej lub oddając pracownikowi przy drzwiach.
  1. Informator dla Rodziców
  2. Instrukcja naboru
  3. Ogłoszenie
  4. Oferta placówki
Rekrutacja online