Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

„Projekt z kulturą mi do twarzy”  

8

więcej