Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

16

Dzień dinozaura