Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Sadzimy drzewka

19.10.2021r.