Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

11

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka