Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Informacje dla Rodziców

1O przykazań Rodzica

I. Kochaj dziecko niech czuje, że jest 
potrzebne i bezpieczne.
II. Szanuj dziecko - osobę ludzką, 
nigdy nie wyśmiewaj.
III. Panuj nad zachowaniem, niech 
będzie spokojne i konsekwentne.
IV. Nerwowi rodzice mają nerwowe dzieci. 
Nie dopuść do tego.
V. Nie męcz dziecka oczekując od niego więcej 
niż można i należy w jego wieku.
VI. Odpowiadaj zawsze na pytania dziecka 
w sposób zrozumiały dla niego.
VII. Unikaj gróźb i obietnic, których 
nie możesz lub nie zamierzasz spełniać.