Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka