Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Nasze pierwsze dni w przedszkolu.

powrót