Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Poznajemy zabytki naszego miasta

O9 wrzesień 2O22r

Zobacz więcej

15 wrzesień 2O22r

Dzień kropki 

zobacz więcej

Ćwiczenia gimnastyczne w PSP 1

15 wrzesień 2O22r

zobacz więcej

Dzień Chłopaka

3O wrzesień 2O22r

zobacz więcej

Kwietna łąka

zobacz więcej