Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

1.

Warsztaty pt: 
„Energia Odnawialna”