Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

GRUPA III BIEDRONKI

Nasz e-mail grupowy: