Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

GRUPA II ŻABKI

Nasz grupowy e-mail: