Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Życzenia  świąteczne

Nasze grupy

Nasza kadra

Opłaty 

Informacja dla Rodziców

 Przedszkole Publiczne nr 8 w Brzegu

Nasze grupy

Nasza Kadra

Administracja

Krystyna KRUKOWSKA

Dyrektor

Agnieszka WŁOSIŃSKA

Główna Ksiegowa

Joanna Pietras

Referent ds. ekonomicznych

Kadra wychowawcza

Dorota GRZESICZAK

Nauczyciel

Agnieszka
ŁOWKIS

Nauczyciel

Grażyna
GĄSIOR

Nauczyciel

Izabela
JANKOWSKA

Nauczyciel

Agnieszka 
OMASTA

Nauczyciel

Aneta 
NOWAK

Nauczyciel j.angielskiego

Agata
STEFANIUK

Nauczyciel

Monika 
SKIBIŃSKA

Nauczyciel

Joanna
OCHMAN

Nauczyciel

Mirosława
CAPIGA

Nauczyciel wspomagający

Mariola HEJDUK

Nauczyciel katechezy

Pracownicy obsługi

Jolanta 
Konrad

Pomoc nauczyciela

Agnieszka Barańska

Pomoc nauczyciela

Nicole 
Safarewicz

Pomoc nauczyciela

Grażyna 
Zaborska

Pomoc nauczyciela

Katarzyna 
Drozd

Pomoc nauczyciela

Karina 
Pawlik

Referent ds. żywienia

Jolanta 
DROZD

Szefowa kuchni

Agnieszka 
Kędra

Pomoc kuchenna

Andrzej 
Tomczak

Woźny - dozorca

OPŁATY

Informujemy ,że od 01.01.2020r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł. Pozostałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pozostają bez zmian.

Więcej o opłatach

Szanowni  Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu informuje, że w dniach 28-31 grudnia 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne grupy dzieci 5-6 –letnich(Gepardy) z powodu skierowania dzieci na nadzór epidemiologiczny i personelu pracującego w tym oddziale na izolację. Zajęcia dla dzieci w będą realizowane w formie zdalnej . 

Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem. 

Pozostałe grupy funkcjonują w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto personel (1 osoba) nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych grup. 

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia,  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. 

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym naszych małych podopiecznych. 

Bardzo prosimy rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola. 

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

  W związku z faktem, iż dzieci z grupy V  „Gepardy”   miały kontakt z osobą o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS-CoV2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu obejmuje nadzorem epidemiologicznym dzieci z ww. grupy w okresie od dnia 28-31.12.2020 Nadzór epidemiologiczny polega na obserwacji danej osoby bez ograniczenia jej swobody.  

Zalecenia dla osoby objętej nadzorem epidemiologicznym. 
·         możliwość rozsądnego opuszczania miejsca zamieszkania, 
·         unikanie skupisk ludności, 
·         ścisłe przestrzeganie higieny osobistej, 
·         czyste i dokładne mycie rąk, 
·         mierzenie temperatury dwa razy w ciągu dnia, kontakt z lekarzem POZ w przypadku objawów złego samopoczucia czy pogorszenia stanu zdrowia.  

Dyrektor 
Krystyna Krukowska

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 8 INFORMUJE, ŻE OD DNIA 29.03.2021 DO 09.04.2021 PLACÓWKA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.PLACÓWKA ZAPEWNIA OPIEKĘ TYLKO DZIECIOM RODZICÓW: 
-POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO(dziecko) 
- PRACUJĄCYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA 
- SŁUŻBACH PORZĄDKOWYCH 
-W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ 
-ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
-ZATRUDNIONYCH W OGRZEWALNIACH I NOCLEGOWNIACH 
-ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
-ZATRUDNIONYCH W ŻŁOBKACH 
RODZICE ZAINTERESOWANI POWINNI WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ , OŚWIADCZENIE I ZŁOŻYĆ  W PRZEDSZKOLU POZOSTAŁE DZIECI OBJĘTE SĄ NAUCZANIEM ZDALNYM

Krystyna Krukowska

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Oświadczenie Rodziców/opiekunów