Priorytetem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka

Nasze grupy

Nasza kadra

Opłaty 

„TALENTY NA START” 

Między - przedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej w PP 8

5 listopada odbył się konkurs Piosenki Patriotycznej pt. „Talenty na start”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o losach kraju i jego historii upamiętnionej w pieśniach patriotycznych, rozwijanie świadomości historycznej dzieci  poprzez formy aktywności artystycznej, kształtowanie wśród dzieci postaw szacunku dla ludzi, którzy walczyli i ginęli za Polskę, a także aktywizowanie środowiska przedszkolnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym.

Do konkursu przystąpiły wszystkie brzeskie przedszkola. 
Przedszkole Publiczne NR 1 – wykonawca – Milena Kadłubowska 
Przedszkole Publiczne NR 2 – wykonawca – Julia Kopaniecka 
Przedszkole Publiczne NR 3 – wykonawca – Maja Lewandowska 
Przedszkole Publiczne NR 4 – wykonawca – Maja Stelmach 
Przedszkole Publiczne NR 5 – wykonawca – Adam Tyczyński 
Przedszkole Publiczne NR 6 – wykonawca – Piotr Kąkol 
Przedszkole Publiczne NR 7 – wykonawca – Jan Kwarciak 
Przedszkole Publiczne NR 8 – wykonawca – Wiktoria Jaworska 
Przedszkole Publiczne NR 10 – wykonawca – Hanna Zając 
Przedszkole Publiczne NR 11 – wykonawca – Mila Tadla

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się trochę w innej formie niż dotychczas. Ze względu na pandemię konkurs nie mógł odbyć się stacjonarnie. Uczestnicy przesyłali zgodnie z regulaminem nagrania piosenek na pendrive. Zaprezentowali się przepięknie nie tylko wokalnie, zadbali również o scenerię oraz galowe stroje. Wszyscy reprezentowali wysoki poziom artystyczny i trudno było wyłonić zwycięzcę. W związku z tym Komisja Przedszkola Publicznego Nr 8  postanowiła  nagrodzić
 i przyznać dyplomy wszystkim uczestnikom, ogłaszając jednomyślnie, że… 
WSZYSCY SĄ ZWYCIĘZCAMI! 
Serdecznie gratulujemy wykonawcom za godne reprezentowanie swojego przedszkola. Składamy również gorące podziękowania nauczycielom za ich zaangażowanie
i trud włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
J. Garncarczyk, A. Grzegorzewska

 Przedszkole Publiczne nr 8 w Brzegu

Nasze grupy

Nasza Kadra

Administracja

Krystyna KRUKOWSKA

Dyrektor

Agnieszka WŁOSIŃSKA

Główna Ksiegowa

Joanna Pietras

Referent ds. ekonomicznych

Kadra wychowawcza

Dorota GRZESICZAK

Nauczyciel

Agnieszka
ŁOWKIS

Nauczyciel

Grażyna
GĄSIOR

Nauczyciel

Izabela
JANKOWSKA

Nauczyciel

Agnieszka 
OMASTA

Nauczyciel

Aneta 
NOWAK

Nauczyciel j.angielskiego

Agata
STEFANIUK

Nauczyciel

Monika 
SKIBIŃSKA

Nauczyciel

Joanna
OCHMAN

Nauczyciel

Mirosława
CAPIGA

Nauczyciel wspomagający

Mariola HEJDUK

Nauczyciel katechezy

Pracownicy obsługi

Jolanta 
Konrad

Pomoc nauczyciela

Agnieszka Barańska

Pomoc nauczyciela

Nicole 
Safarewicz

Pomoc nauczyciela

Grażyna 
Zaborska

Pomoc nauczyciela

Katarzyna 
Drozd

Pomoc nauczyciela

Karina 
Pawlik

Referent ds. żywienia

Jolanta 
DROZD

Szefowa kuchni

Agnieszka 
Kędra

Pomoc kuchenna

Andrzej 
Tomczak

Woźny - dozorca

OPŁATY

Informujemy ,że od 01.01.2020r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł. Pozostałe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pozostają bez zmian.

Więcej o opłatach

Szanowni  Rodzice,

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu informuje, że w dniach 28-31 grudnia 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne grupy dzieci 5-6 –letnich(Gepardy) z powodu skierowania dzieci na nadzór epidemiologiczny i personelu pracującego w tym oddziale na izolację. Zajęcia dla dzieci w będą realizowane w formie zdalnej . 

Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcami grupy i dyrektorem. 

Pozostałe grupy funkcjonują w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto personel (1 osoba) nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych grup. 

Przedszkole funkcjonuje cały czas w podwyższonym reżimie sanitarnym, na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia,  pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. 

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, przy jednoczesnym wsparciu emocjonalnym naszych małych podopiecznych. 

Bardzo prosimy rodziców o zachowanie spokoju oraz zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola. 

Informujemy, że przedszkole jest przygotowane na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

  W związku z faktem, iż dzieci z grupy V  „Gepardy”   miały kontakt z osobą o dodatnim wyniku badania w kierunku SARS-CoV2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu obejmuje nadzorem epidemiologicznym dzieci z ww. grupy w okresie od dnia 28-31.12.2020 Nadzór epidemiologiczny polega na obserwacji danej osoby bez ograniczenia jej swobody.  

Dyrektor 
Krystyna Krukowska